Als ondernemer heeft u 101 redenen om nu te kiezen voor het lidmaatschap bij Unizo Hasselt

Zondagsopening: “biedt mogelijkheden, maar enkel haalbaar door draagvlak bij ondernemers (persbericht)

UNIZO Hasselt en vzw Centrummanagement staan open om de bijkomende mogelijkheden die een erkenning van Hasselt als toeristisch centrum kan bieden, te bekijken. Flexibele openingsuren zijn een bijkomend middel geworden in de strijd om de klant, naast de gekende elementen van service aan de klant over een ruime keuze tot e-commerce. “De zondagsopening biedt mogelijkheden, maar heeft enkel kans op slagen indien er inspraak is ondernemers. Er is een dialoog met de handelaars noodzakelijk om draagvlak te creëren, anders zal het niet lukken”, zeggen voorzitter van UNIZO Hasselt Steve Jacobs, voorzitter vzw Centrummanagement Karine Valy en de centrummanager van de stad Hasselt Christiaan Kastrop. “Om de zondagsopening op lange termijn rendabel te maken, zijn er ondersteunde acties nodig vanuit de stad om extra (buitenlandse) consumenten aan te trekken. Zonder een degelijk evenementenbeleid, gekoppeld aan een citymarketing- en communicatieplan, zal het eerder voor een verschuiving dan een verhoging van het rendement zorgen”. Tegelijk pleit ondernemersorganisatie UNIZO voor een loonlastendaling.

Ondernemer centraal

Ondernemersorganisatie UNIZO Hasselt en het Centrummanagement van Hasselt onderstrepen dat elke ondernemer voor zichzelf kan uitmaken of en in welke mate hij gebruik maakt van de mogelijkheid tot opening op zondag. Momenteel beschikt de ondernemer in Hasselt over de mogelijkheid om 15 zondagen per jaar te openen. Een erkenning als toeristisch centrum zorgt er voor dat ook op elke zondag personeel kan tewerkgesteld worden, hetgeen in de huidige wetgeving niet mogelijk is.

Focus op loonkostendaling

“Daarnaast is het ook noodzakelijk om een loonlastendaling door te voeren, zeker op vlak van extra toeslagen op zondagsarbeid. Er moet ook werk gemaakt worden van meer flexibiliteit, we merken dat er veel mensen wel willen werken op zondag, maar niet kunnen onder het huidige systeem”, benadrukt Steve Jacobs.

Collectieve aanpak noodzakelijk

Het is noodzakelijk is om een aantal collectieve zondagsopeningen te organiseren waaraan zoveel mogelijk ondernemers meedoen. “Dit hoeft zeker niet elke zondag te zijn, maar het kunnen er wel meer zijn dan momenteel in Hasselt gebruikelijk is. Wanneer we erin slagen om deze collectieve zondagsopeningen ook commercieel te ondersteunen via budgetten vanuit het centrummanagement, dan kunnen deze zondagsopeningen een commercieel succes worden en de ondernemer in Hasselt versterken”, aldus Karine Valy.
Het is belangrijk dat het stadsbestuur via deze toeristische erkenning een instrument aanreikt. “Wij vinden dat er via ruim overleg met de ondernemers in de binnenstad moet gekomen worden tot afspraken van een bepaald aantal collectieve zondagsopeningen”, zegt Kastrop.

Mogelijke toeristische meerwaarde

“De erkenning tot toeristisch centrum gaat bovendien veel verder dan de zondagsopening. Het betekent dat Hasselt vanuit Vlaanderen beter gepromoot kan worden. Het biedt een ondersteuning aan de culturele instellingen van Hasselt en kan een push betekenen voor de hotelovernachtingen in de stad”, aldus Kastrop.
Open op zondag betekent echter niet altijd nog meer uren open. Om als zelfstandig ondernemer goede zaken te doen zal het de kunst zijn om in te spelen op de behoeften van de klant. Eerst en vooral open te zijn op momenten dat de meerderheid van de klanten dit wenst. Flexibele openingsuren betekent niet altijd meer, kan ook minder zijn, door bijvoorbeeld te sluiten op de minst drukke momenten in de week.

Steve Jacobs – voorzitter UNIZO Hasselt

Karine Valy –  voorzitter VZW Centrummanagement

Christiaan Kastrop – centrummanager

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Meer nieuws met categorie: Nieuws overzicht