Als ondernemer heeft u 101 redenen om nu te kiezen voor het lidmaatschap bij Unizo Hasselt
wintersolden Hasselt 2017

Wat betekent de Toeristische erkenning voor de ondernemer?

  1. Wat betreft openingsuren en wekelijkse rustdag (Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, van toepassing voor winkels met en zonder personeel):
  • Verplichte sluitingsdag per week vervalt door de erkenning als toeristisch centrum. Winkels kunnen dus heel het jaar openen op zondag en 7/7d. Dit is uiteraard niet verplicht, elke handelaar kan naar eigen keuze een of meerdere sluitingsdagen per week blijven kiezen. Deze keuze is vrij en moet niet aan bepaalde wettelijke regels voldoen. Commercieel gezien blijft het uiteraard wel aangeraden om je klanten duidelijk te informeren over sluitingsdagen en hier zo veel mogelijk regelmaat in te houden zodat ze niet onverwachts voor een gesloten deur staan.
  • Verplichte sluitingsuren vervallen ook door de erkenning als toeristisch centrum. Daardoor zouden winkels in principe 24/24u open kunnen zijn (wederom geen verplichting, iedereen is vrij om eigen sluitingsuren te kiezen). De stad kan echter wel een reglement uitvaardigen die de openingsuren op het Hasselts grondgebied terug beperken (op basis van bovenvermelde wet). Dit om het statuut (en de reglementering) rond nachtwinkels niet te ondermijnen.
  • Het wegvallen van de sluitingsuren in het toeristisch centrum van de stad kan ertoe leiden dat nachtwinkels eenvoudig kunnen veranderen in 24/7-shops. Ze moeten niet meer voldoen aan de specifieke wettelijke sluitingsuren voor nachtwinkels en aan de strikte reglementen inzake de vestigings- en uitbatingsvergunning. In Antwerpen werden de openingsuren bijvoorbeeld tijdens de week gezet van 5 uur tot 21 uur, en op vrijdag en op werkdagen die een wettelijke feestdag vooraf van 5 tot 22 uur. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien om uitzonderingen op de verplichte sluitingsuren toe te laten, zoals bijvoorbeeld voor winkelavonden of jaarmarkten georganiseerd door plaatselijke handelaars(verenigingen). Nachtwinkels binnen het toeristisch centrum moeten, zoals wettelijk voorzien, gesloten zijn tot 18 uur en kunnen openblijven tot 7 uur ’s morgens. Ze zullen over een uitbatingsvergunning moeten beschikken en moeten voldoen aan de voorwaarden van het uitbatingsreglement.
  1. Wat betreft tewerkstelling op zondag (KB van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapsalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra; enkel van toepassing voor winkels met personeel)
  • Door de erkenning vervalt het principiële verbod op zondagswerk, en wordt tewerkstelling op zondag mogelijk voor kleinhandelszaken en kapperssalons. De werkgever mag sinds kort ook elke zondag personeel tewerkstellen in een toeristisch centrum.
  • Maar opgelet: op het niveau van de individuele werknemer wordt het aantal tewerkgestelde zondagen beperkt tot 39 per kalenderjaar. Zo kan de werkgever iedere zondag personeel tewerkstellen, zolang het maximum van 39 zondagen per werknemer per kalenderjaar niet overschreden wordt.
  • Je kan onder bovenstaande voorwaarden zelf kiezen wanneer je jouw werknemers op zondag laat werken. Er zijn geen vastgestelde periodes meer.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Meer nieuws met categorie: Nieuws overzicht