Als ondernemer heeft u 101 redenen om nu te kiezen voor het lidmaatschap bij Unizo Hasselt

Solden, wat mag er en wat niet?

Waar moet u zich allemaal aan houden tijdens, voor en ook na de solden?

Tweemaal per jaar vinden er in ons land solden plaats. Maar waar moet u zich allemaal aan houden tijdens, voor en ook na de solden? We zetten de belangrijkste regels nog eens op een rijtje.

Wanneer gaan de solden van start?

 • De soldenperiodes liggen wettelijk vast. De wintersolden beginnen op 3 januari en duren tot en met 31 januari. Enkel wanneer  3 januari op een zondag valt, beginnen de solden een dag vroeger, op 2 januari. De zomersolden beginnen op 1 juli en duren tot en met 31 juli. Valt 1 juli op een zondag, dan beginnen de solden op 30 juni.

Welke regels gelden tijdens de solden? Wat mag wel?

 • Tijdens de solden mag u met allerhande benamingen soldenkortingen aankondigen:
  ‘opruiming’, ‘solden’, ‘einde reeks’, ‘koopjes’, ‘liquidatie van onze seizoensvoorraad’, etc. Buiten de soldenperiodes is het gebruik hiervan niet toegelaten. Het gebruik van de benaming uitverkoop of stockverkoop is evenmin toegelaten.
 • De producten die u als ‘solden’ verkoopt, mogen met verlies verkocht worden. Buiten de soldenperiodes is verkoop met verlies verboden.

Wat mag niet?

 • U mag de consument niet misleiden over de prijs, de prijsberekening of kortingen. De kortingsaanduiding moet steeds eerlijk, correct en transparant zijn. Als er ‘alles aan ­50%’ staat, moet ook effectief alles met de helft goedkoper worden, ten opzichte van de referentieprijs. De referentieprijs is de prijs toegepast gedurende een normale periode voorafgaand aan de prijsvermindering. Die periode moet voldoende lang zijn om fictieve prijsverminderingen te vermijden. Prijsverhogingen die worden doorgevoerd vlak voor de solden en die dus slechts voor een korte periode worden toegepast, worden als misleidend beschouwd en zijn verboden. Een prijsvermindering voor een braderij of opendeurdag telt niet mee om de referentieprijs te bepalen.
 • Het is verboden om uw producten tijdens de solden te verkopen vanuit gelegenheidslokalen. De soldenverkoop moet gebeuren in de verkoopslokalen waar u uw producten normaal verkoopt.
 • De producten die onder de benaming ‘solden’ verkocht worden, moeten in uw bezit zijn voor het begin van de soldenverkoop. Herbevoorrading is dus uitdrukkelijk verboden. Producten die tijdens de soldenperiode geleverd worden, mogen niet als solden verkocht worden.
 • Een specifiek soldenassortiment aankopen vlak voor de solden,  is verboden. Vooraleer u een product met soldenkorting mag aanbieden, moet u het minstens 30 dagen aan een hogere prijs  te koop gesteld hebben (al dan niet onderbroken en al dan niet vlak voor de aanvang van de solden). Als u uw winkel een week voor de solden pas opgestart heeft, mag u dus ook niet deelnemen aan de koopjesperiode.

Mag u ook na de solden nog korting aanbieden?

Ja, onder de volgende voorwaarden:

 • de korting wordt gegeven op de soldenprijs.
 • er wordt niet met verlies verkocht.
 • de benaming solden, koopjes of enige andere benaming mag niet meer gebruikt worden. Het gebruik van de benaming ‘promotie’  of ‘korting’ mag wel.
 • de kortingen moeten aangeduid zijn overeenkomstig de regels rond aankondiging van prijsverminderingen.

Download hier de snelwijzer over de Soldenperioden (exclusief voor UNIZO Leden)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Meer nieuws met categorie: Nieuws overzicht