Als ondernemer heeft u 101 redenen om nu te kiezen voor het lidmaatschap bij Unizo Hasselt

Na 14 oktober…. (persbericht)

UNIZO Hasselt feliciteert alle verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag. We kijken er naar uit om vanaf 1 januari constructief te mogen samenwerken met de nieuwe coalitie. Samen-werken, samen ondernemen voor een sterk ondernemend Hasselt, voor elke Hasseltse ondernemer.
Bij aanvang van de verkiezingscampagne hebben we aan de verschillende politieke partijen onze ondernemersprioriteiten overhandigd. Binnenkort kloppen we aan bij de nieuwe burgemeester en schepen lokale economie om onze prioriteiten opnieuw toe te lichten. Inspiratie die de politici kunnen gebruiken voor de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan.

UNIZO Hasselt ijvert voor de volgende prioriteiten:

1. Ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit voor het centrum, periferie en bedrijventerreinen met bijhorende actieplannen.

2. Ondernemers verder betrekken in de adviesraden en rekening houden met de gebrachte adviezen, maar ook inspraak van en co-creatie met ondernemers voor wat betreft het gemeentelijk economisch beleid.

3. Inzetten op een volwaardige dienst economie of ondernemersloket voor een professioneel en positief onthaal- en begeleidingsbeleid voor alle ondernemers. Ook extra inzetten op communicatie voor de nodige transparantie en openheid. (Website/nieuwsbrieven/magazine)

4. Veiligheid is ook een prioriteit: camerabewaking, meer preventieve controles, meer blauw op straat en strenger en kordater optreden.

5. Een faire en stabiele fiscaliteit en dus ook oproep om de belastingen naar de ondernemers zeker niet te verhogen.

Het volledige dossier kan je nalezen via www.unizo.be.

Steve Jacobs
voorzitter UNIZO Hasselt

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Meer nieuws met categorie: Nieuws overzicht