Als ondernemer heeft u 101 redenen om nu te kiezen voor het lidmaatschap bij Unizo Hasselt

Wegenwerken Kuringersteenweg (N2) vanstart op 6 maart ’17

Aanleg busbaan Kuringen

Het Agentschap Wegen en Verkeer start maandag 6 maart, in samenwerking met De Lijn en de stad Hasselt, met de aanleg van een busbaan tussen de nieuwe stelplaats van De Lijn in de Crutzenstraat te Kuringen en het station van Hasselt. Tegelijk wordt het kruispunt van de Kuringersteenweg met de Crutzenstraat en een deel van de Crutzenstraat zelf heringericht.

De busbaan zal vanaf de Crutzenstraat rond de KMO-zone lopen en zo onder de grote ring aansluiten op de reeds bestaande bus- en trambaan op de Hendrik van Veldekesingel richting station. Door deze ingreep zullen de bussen niet moeten aanschuiven op de Kuringersteenweg en, vooral ook, de grote ring niet kruisen. Dit zorgt ervoor dat de bussen zich vlot en vooral ook veilig kunnen verplaatsen tussen beide locaties.

Minder-hinder-maatregelen

Op de Kuringersteenweg blijven er op week- en op zaterdagen steeds twee rijstroken in de richting van Hasselt beschikbaar. Enkel in de richting van Kuringen zal op een beperkt aantal dagen één rijstrook worden ingenomen, maar dit gebeurt telkens buiten de spitsuren. De overige werken waarbij rijstroken van de Kuringersteenweg moeten worden ingenomen, gebeuren tijdens weekendnachten en op zondag.

Vanaf zaterdag 11 maart 2017 verwacht het agentschap echter extra verkeersdruk op de Kuringersteenweg. De Crutzenstraat, een veel gebruikte gemeenteweg tussen Kuringen en de Hasseltse ring (R71), is vanaf dan bijna twee maanden onderbroken voor het verkeer. Dit verkeer zal dus via de Kuringersteenweg rijden.

Om de hinder zo sterk mogelijk te beperken zal het agentschap werken met reistijdbegeleiding naar Hasselt centrum. Het verkeer dat vanaf de verkeerswisselaar in Lummen via de E313 naar Hasselt wil, kan dankzij actuele reistijden de snelste route kiezen. Voor afrit 27 ‘Hasselt-West’ geeft een digitaal informatiebord de actuele reistijden tot het Dusartplein van Hasselt weer via de afritten: Hasselt-West (afrit 27), Hasselt-Zuid (afrit 28) en Hasselt-Oost (afrit 29).

De Vlaamse overheid werkt mee aan combimobiliteit. Naast de investeringen in de weg, wordt gericht geïnvesteerd in fietsers en in openbaar vervoer. Vlaanderen blijft immers mobiel als meer mensen de auto laten staan en kiezen voor het waardig alternatief.

Fasering van de werken

Fase 1: van 6 maart tot eind april 2017

Tijdens de eerste fase wordt het noordelijke deel van de Crutzenstraat (kant snelweg) aangelegd en in het deel van de Crutzenstraat tussen de Oude Spoorbaan en huisnummer 18 volledig vernieuwd. Het recyclagepark en de winkelzone blijven bereikbaar, maar enkel vanaf de Kuringersteenweg.

Fase 2: van eind april tot midden mei 2017

Het stuk van de Crutzenstraat dat in fase 1 was afgesloten voor verkeer is nu klaar. In twee deelfasen wordt vervolgens het stuk van de Crutzenstraat tussen de Kuringersteenweg en de Oude Spoorbaan verder afgewerkt. De buitenzijde aan de kant van de snelweg is in de eerste fase al aangepakt. Tijdens de tweede fase vernieuwen we eerst de middelste zone van de rijweg in minder dan 2 weken en vervolgens de zuidelijke weghelft (kant grote ring) gedurende 2 weken. Ook nu blijft het recyclagepark bereikbaar vanaf de Kuringersteenweg. Wegrijden zal echter verplicht naar rechts moeten via de Crutzenstraat in de richting van Kuringen centrum. Via de Van Groesbeekstraat leiden we het verkeer vervolgens naar de rode lichten van de Grote Baan met de Kuringersteenweg.

Fase 3: tweede helft mei 2017

Het kruispunt van de Kuringersteenweg met de Crutzenstraat vernieuwen we in enkele specifieke deelfasen. De werken op de Kuringersteenweg gebeuren tijdens een aantal weekendnachten en zondagen. Zo blijven er op de Kuringersteenweg tijdens weekdagen en op zaterdag steeds 2×2 rijstroken beschikbaar voor het verkeer. Behalve in de richting van Kuringen is het nodig om op een beperkt aantal één rijstrook in te nemen, maar dit enkel buiten de spitsuren.

Fase 4: eind mei tot eind augustus 2017

Gedurende deze laatste fase wordt er gewerkt op de langswegen van de Hendrik Van Veldekesingel. Zeg maar de weg onder de brug van de ring langs de kantoren van Officenter en de gebouwen van Belgacom.

Aanleg bijkomend tracé busbaan en nieuwe rijweg

Aangezien het hier de realisatie van gloednieuwe infrastructuur betreft op braakliggend terrein gebeuren deze werken niet in een specifieke fase. Bij de aanleg van de nieuwe busbaan en rijweg is er geen enkele hinder voor de weggebruiker en daarom voeren we deze werken uit binnen de totale uitvoeringstermijn van het project en is er hiervoor geen specifieke timing.

Meer informatie over deze ingrijpende maatregelen

Op de webpagina  www.wegenenverkeer.be/busbaankuringen  kunnen de weggebruikers meer informatie terugvinden over de werkzaamheden en zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

Reportage TV Limburg 2.3.2017

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Meer nieuws met categorie: Mobiliteit