Een economisch vitale stad, waar handel en bedrijvigheid floreren, daar heeft iedereen baat bij.

En daar is het UNIZO Groot-Hasselt nu net om te doen: een gunstig ondernemersklimaat ontwikkelen en een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking. De slagkrachtige organisatie geeft mee vorm aan het beleid en is een trefpunt voor àlle ondernemers in alle sectoren. Jong, oud, man, vrouw, zelfstandigen, kmo bedrijfsleiders of vrije beroepen, van (pré)starter tot gevestigde onderneming en groeibedrijf.

Wat betekent dat precies ?

In de eerste plaats: opkomen voor uw belangen. Overleggen en uw stem laten klinken bij de organen die het beleid bepalen. Naast die kernopdracht geven we volop kansen om uw zakelijk netwerk uit te bouwen, organiseren we professionele informatiesessies en zetten we acties op het getouw die ondernemen in onze gemeente bevorderen.